img

公司晋升更名通知

 致:各尊敬的客户 由于公司发展需要,“上海AG8仪器设备有限公司”名称从 2013年 3 月 28日晋升为“上海AG8试验设备制造有限公司”,即日起,公司所有对内及对外文件、资料等全部使用新公司名称。公司更名后,业务主体和法律关系不变,原签 订的合同继续有效,原有的业务关系和服务承诺保持不变。 因公司名称变更给您带来的不便,我们深表歉意! 衷心感谢您一贯的支持和关怀,我们将一如既往地和您保持愉快 的合作关系,并希望继续得到您的关心和支持!

                                                                                                                   特此通知!

                                                                                                                  上海AG8试验设备制造有限公司